A verseny hivatalos szabályzata letölthető innen. 

 

Az Apáczai Csere János

magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny

szabályzata a 2015-ös évre

 

Jelen szabályzat az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nemzetközi tantárgyverseny 2015-ös évi szervezését és lebonyolítását írja le. A rendezvény célja, hogy európai kontextusban ösztönözze a magyar nyelv és irodalom tanulását, hogy elősegítse a magyar nyelv, irodalom és kultúra népszerűsítését az interkulturális párbeszéd szellemében.

 

I. A verseny szervezésének szabályai

 

1. Az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra tantárgyverseny nemzetközi szakaszát 7−12. osztályos tanulóknak szervezi a romániai Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium Kisebbségi Osztálya a megyei tanfelügyelőségekkel együttműködve.

2. A verseny időpontja: 2015. május 710. (csütörtökvasárnap)

3. A rendezvény helyszíne: Kolozsvár (Kolozs megye, Románia)

4. A törvényes rendelkezéseknek megfelelően a verseny idejére a résztvevők szállását és ellátását a romániai Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium biztosítja.

5. A rendezvényre jelentkezők részletes tájékoztatást kapnak. A rendezvény forgatókönyve:

első nap: érkezés, megnyitó ünnepség, állófogadás, csoportok kialakítása;

második nap: írásbeli verseny, az értékelő bizottság találkozója, kulturális programok;

harmadik nap: szóbeli versenyek, foglalkozások, az írásbeli dolgozatok értékelésének egyénenkénti megbeszélése (szakmai tanácsadás), szakmai előadás;

negyedik nap: díjkiosztó ünnepség, hazautazás.

 

II. A tanulók beiratkozása és a versenyen való részvétel feltételei

 

1. A tantárgyversenyen a diákok három korcsoportban (7−8., 9−10., 11−12. osztályosok) versenyeznek.

2. A verseny nyitott minden olyan romániai, valamint külföldi magyar anyanyelvű vagy magyarul beszélő diák számára, aki egy magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny/verseny országos szakaszának díjazottja. A szervező megye korcsoportonként még egy-egy versenyzőt indíthat az országos tantárgyversenyen résztvevők közül.

3. Romániából azok a 7−12. osztályos tanulók vehetnek részt a versenyen, akik a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny országos szakaszának első, második és harmadik helyezettjei.

4. A többi országból országonként 12 diák vehet részt a 7−12. osztályos korcsoportból, akiket egy magyar szakos tanár és egy felvigyázó kísér el. A magyar szakos tanár a javítóbizottság tagja lesz, a résztvevők felkészítő tanárai nem lehetnek az értékelő bizottság tagjai.

5. A külföldi résztvevők 2015. április 7-ig nevezhetnek be a versenyre, a csatolt jelentkezési lapon. Elektronikus postacím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 

III. A verseny tematikája és a témához kapcsolt könyvészet

 

1. A verseny három versenyszámból tevődik össze: egy egyéni írásbeli és két szóbeli feladatból (csoportos dramatizálás és egyéni vers- vagy prózamondás).

2. A verseny tematikáját a szervező megye javasolja, és szorosan kapcsolódik az illető megye irodalmi, kulturális értékeihez. A tematika a tanulók irodalmi műveltségének gazdagítását szorgalmazza, ezért nem kapcsolódik szorosan a tantervi követelményrendszerhez.

 

1. Első feladat (egyéni, írásbeli verseny) Írásbeli dolgozat: az írásbeli kommunikációs készségek fölmérése a megjelölt témák alapján

7−8.osztály: Kányádi Sándor: Kenyérmadár, Versek, mesék, történetek, Kriterion, Bukarest, 1980. Kányádi Sándor: A bánatos királylány kútja

910. osztály: Kós Károly: Varju nemzetség

1112. osztály: Dsida Jenő 

 

2. Második feladat (szóbeli csapatverseny) Dramatizálás: a helyszínen alakuló csapatok meghatározott időkereten belül állítanak össze és adnak elő a könyvészetben meghatározott mű vagy szövegrészlet alapján egy jelenetet. Idei tematika:

78. osztályMátyás királyhoz kapcsolódó, kolozsvári vonatkozású mondák

912. osztály: Heltai-fabulák Heltai Gáspár: Száz fabula

 

3. Harmadik feladat (egyéni, szóbeli verseny) Vers- és prózamondás (memoriter): egy, a kiírásnak megfelelő, szabadon választott memorizált vers vagy prózai szöveg előadása.

78. osztály: 111 vers Kolozsvárról

912. osztály: 111 vers Kolozsvárról

 

IV. A verseny szervezése és lebonyolítása

 

A. Versenyfeladatok

1. Első feladat (egyéni feladat): írásbeli dolgozat, munkaidő 3 óra. A tételek nehézségi foka korcsoportonként változik. A tétel szerkezete a következő:

a. első tétel: szövegértés/szövegértelmezés

b. második tétel: szövegalkotás/esszéírás a megadott téma alapján

2. Második feladat (csapatverseny): szöveg/szövegrészlet dramatizálása csoportmunkában, a bemutatás időtartama max. 10 perc. A csapatverseny elsődlegesen a magyar kultúra és civilizáció ismeretét, az ismeretek kreatív alkalmazását méri. A csapatok a helyszínen alakulnak korcsoportonként az érkezés napján, a verseny előtti napon drámajátékok alkalmazásával, és minden tanulónak részt kell vennie ebben a versenyszámban is. A dramatizáláshoz a szervezők kellékeket ajánlanak fel, ezekből lehet válogatni, de felhasználhatók hozott kellékek is. A kellékhasználat nem kötelező.

3. Harmadik feladat (egyéni verseny): versmondás, időtartama max. 5 perc. A versenyzőknek a megadott témakörből egy memorizált verssel/versrészlettel kell készülniük és azt előadniuk.

B. Versenyszervezés Az írásbeli dolgozatra a versenyen résztvevő megyék tételjavaslatokat küldenek. A tételjavaslatok beküldésének határideje: 2015. április 30. Az írásbeli feladat tételeinek összeállítása a romániai Magyar nyelv és irodalom oktatásáért felelős országos bizottság feladata, és a verseny előtti napon zajlik. Az írásbeli tételeket és a javítókulcsokat a Magyar nyelv és irodalom oktatásáért felelős országos bizottság állítja össze a beküldött javaslatok alapján. A szóbeli versenyszámok (memoriter, dramatizálás) előkészítése és lebonyolítása a helyi szervezők feladata.

 

V. Az értékelő bizottság

 

Elnök: egy elismert kulturális, irodalmi személyiség

Ügyvezető elnök: a romániai Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium Kisebbségi Osztályának magyar nyelv és irodalom oktatásáért felelős tanácsosa

Alelnök: a szervező megye tanfelügyelője vagy szakmódszertanosa

Titkár: a szervező megye által kinevezett informatikus

Tagok: a résztvevő országok egy-egy magyar szakos tanára, illetve az országos bizottság magyar szakos tanárai, valamint elismert kulturális, irodalmi szaktekintélyek.

 

VI. Az értékelés

 

I. Az írásbeli dolgozat értékelése

1. Az értékelő bizottság a résztvevők teljesítményét egy 10-től 100-ig terjedő skálán pontozza. A pontok megoszlása a következő:

I. tétel = 40 pont, II. tétel = 40 pont, nyelvhelyesség, stílus, helyesírás = 10 pont, jelenlét: 10 pont.

2. Az írásbeli feladat javítása a Magyar nyelv és irodalom oktatásáért felelős országos bizottság által előre összeállított javítókulcs alapján történik.

A diákoknak joguk van megóvni az írásbeli dolgozat érdemjegyét. Az újraértékelést a bizottság három, az ügyvezető elnök által kijelölt tagja végzi.

3. Az értékelő bizottság a végleges eredményt az óvástól számított 24 órán belül közli.

II. A szóbeli feladatok értékelése A szóbeli feladatok értékelése 10-től 100-ig terjedő skálán történik, és a zsűri döntése végleges.

 

VII. Díjazás

 

A. Az írásbeli dolgozat díjazása

1. A versenyzők minden korcsoportban I., II., III. díjat és dicséretet kapnak a minisztérium részéről, különdíjakat a verseny szervezői és támogatói részéről.

2. A díjazott 9−12. osztályos romániai tanulók az érettségi módszertan 4/2. paragrafusa értelmében a magyar nyelv és irodalom érettségi próbán tízes érdemjegyben részesülnek.

3. A szervező megye tanfelügyelősége a megmérettetés minden résztvevője számára emléklapot állít ki.

4. A értékelő bizottság tagjai és a díjazott tanulók felkészítő tanárai a romániai Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium által kibocsátott elismérvényben részesülnek.

5. A kísérő tanárok versenyen való részvételi igazolását a versenyt szervező megye tanfelügyelősége állítja ki.

6. A díjazottak dolgozatai nyilvánossá tehetők a tanulók szüleinek beleegyezésével.

B. A szóbeli feladatok díjazása A versenyzők minden korcsoportban I., II., III. díjat és dicséretet kapnak a szervező megye tanfelügyelőségétől, és különdíjakat a verseny támogatói részéről.

dr. Szekeres Jolán,

tanácsos