Versenytételek

 

VII-VIII. osztály

IX-X. osztály

XI-XII. osztály

 

A verseny tematikája és a témához kapcsolt könyvészet

 

A verseny három versenyszámból tevődik össze: egy egyéni írásbeli és két szóbeli feladatból (csoportos dramatizálás és egyéni vers- vagy prózamondás).

 

 

1. Első feladat (egyéni, írásbeli verseny) Írásbeli dolgozat: az írásbeli kommunikációs készségek fölmérése a megjelölt témák alapján. Munkaidő 3 óra. A tételek nehézségi foka korcsoportonként változik.

A tétel szerkezete a következő:

a. első tétel: szövegértés/szövegértelmezés

b. második tétel: szövegalkotás/esszéírás a megadott téma alapján

Idei tematika: 

7−8.osztály: Kányádi Sándor: Kenyérmadár, Versek, mesék, történetek, Kriterion, Bukarest, 1980. Kányádi Sándor: A bánatos királylány kútja

910. osztály: Kós Károly: Varju nemzetség

1112. osztály: Dsida Jenő költészete

 

2. Második feladat (szóbeli csapatverseny) Dramatizálás: a helyszínen alakuló csapatok meghatározott időkereten belül állítanak össze és adnak elő a könyvészetben meghatározott mű vagy szövegrészlet alapján egy jelenetet. A bemutatás időtartama max. 10 perc. A csapatverseny elsődlegesen a magyar kultúra és civilizáció ismeretét, az ismeretek kreatív alkalmazását méri. A csapatok a helyszínen alakulnak korcsoportonként az érkezés napján, a verseny előtti napon drámajátékok alkalmazásával, és minden tanulónak részt kell vennie ebben a versenyszámban is. A dramatizáláshoz a szervezők kellékeket ajánlanak fel, ezekből lehet válogatni, de felhasználhatók hozott kellékek is. A kellékhasználat nem kötelező.

Idei tematika:

78. osztályMátyás királyhoz kapcsolódó, kolozsvári vonatkozású mondák

912. osztály: Heltai-fabulák Heltai Gáspár: Száz fabula

 

3. Harmadik feladat (egyéni, szóbeli verseny) Vers- és prózamondás (memoriter): egy, a kiírásnak megfelelő, szabadon választott memorizált vers vagy prózai szöveg előadása. Időtartama max. 5 perc.

78. osztály: 111 vers Kolozsvárról

912. osztály: 111 vers Kolozsvárról